Lidt on logen "DEN EVIGE FLAMME".


Hjemsted:
Frimurehuset
Hasserisgade 18
DK-9000 Aalborg
Mødedag og tid:

Hver tirsdag i månederne: januar, februar, marts, april, september, oktober og november.

I januar startes der den anden tirsdag.

Mødetid: 19.30


Logens historie

Logen DEN EVIGE FLAMME blev indviet den 8. september 1962.

Logen Den Kubiske Sten, er Den Evige Flammes moderloge, DKS blev startet i 1921, da ”Stororienten for Danmark og Norden” søgte at oprette en loge i Aalborg.

Stormesterkommandør Br. A.A.Jensen rejste til Aalborg for at udføre denne mission.

Der blev averteret i lokale blade, og man kom derigennem i forbindelse med en kreds af agtede borgere, en del heraf blev optaget på ”Hotel Hafnia” i Aalborg den 25 september 1921 under logen ”JANUS VESTA” i Aarhus.

Flere blev optaget den 26 oktober, og der var nu medlemmer nok til, at man kunne danne den nye loge. Der blev lejet lokaler i Stormgade 1, og fra Storkommandøren kom meddelelse om, at Br. Adolph Hansen var udnævnt til logemester.

Sammen med de nyindviede brødre gjorde han et kæmpearbejde for at skaffe nye medlemmer blandt venner og bekendte, og ved årets slutning var man allerede oppe på 34 brødre.

Logen arbejdede i lokalerne i Stormgade til 1934, herefter flyttede man til Vesterbro 26, hvor der blev indrettet gode lokaler.

Under krigen beslaglagde tyskerne disse lokaler, og logearbejdet gik helt i stå. Efter krigens afslutning kom arbejdet igen i gang. Denne gang i lejede lokaler i Vingaardsgade 7. Her havde logen til huse til 1954, hvor det lykkedes 3 brødre at købe ejendommen Hasserisgade 18. Efter ombygning blev logehuset indviet den 10. oktober 1954.

I dag rummer logehuser Hasserisgade 18 tre loger: Den Kubiske Sten, Den Evige Flamme og Den Rette vinkel.